CHỤP HÌNH GIA ĐÌNH ĐẬU ĐŨA

chup-anh-gia-dinh-002.JPG chup-anh-gia-dinh-003.JPG chup-anh-gia-dinh-004.JPG chup-anh-gia-dinh-005.JPG chup-anh-gia-dinh-006.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình gia đình Yoga Couple

CHỤP HÌNH GIA ĐÌNH YOGI

chup-anh-gia-dinh-007.JPG chup-anh-gia-dinh-008.JPG chup-anh-gia-dinh-009.jpg chup-anh-gia-dinh-010.JPG chup-anh-gia-dinh-011.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình gia đình Nhím và Nghé

CHỤP HÌNH GIA ĐÌNH NHÍM & NGHÉ

chup-anh-gia-dinh-012.JPG chup-anh-gia-dinh-013.JPG chup-anh-gia-dinh-014.JPG chup-anh-gia-dinh-015.JPG chup-anh-gia-dinh-016.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Hạo Nhiên 2 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ HẠO NHIÊN

chup-anh-gia-dinh-017.JPG chup-anh-gia-dinh-001.JPG chup-anh-gia-dinh-018.JPG chup-anh-gia-dinh-019.JPG chup-anh-gia-dinh-020.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé ở Nghệ An

CHỤP HÌNH CHO BÉ Ở NGHỆ AN

chup-anh-gia-dinh-021.JPG chup-anh-gia-dinh-022.JPG chup-anh-gia-dinh-023.JPG chup-anh-gia-dinh-024.JPG chup-anh-gia-dinh-025.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé ở Đà Lạt

CHỤP HÌNH CHO BÉ KIWI Ở ĐÀ LẠT

chup-anh-gia-dinh-026.JPG chup-anh-gia-dinh-027.JPG chup-anh-gia-dinh-028.JPG chup-anh-gia-dinh-029.JPG chup-anh-gia-dinh-030.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Mila

CHỤP HÌNH CHO BÉ MILA

chup-anh-gia-dinh-031.JPG chup-anh-gia-dinh-032.JPG chup-anh-gia-dinh-033.JPG chup-anh-gia-dinh-034.JPG chup-anh-gia-dinh-035.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Ry 2 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ RY 2 TUỔI

chup-anh-gia-dinh-036.JPG chup-anh-gia-dinh-037.JPG chup-anh-gia-dinh-038.JPG chup-anh-gia-dinh-039.JPG chup-anh-gia-dinh-040.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Gia Hân 3 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ GIA HÂN

chup-anh-gia-dinh-041.JPG chup-anh-gia-dinh-042.JPG chup-anh-gia-dinh-043.JPG chup-anh-gia-dinh-044.JPG chup-anh-gia-dinh-045.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Ny 4 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ NY

chup-anh-gia-dinh-046.JPG chup-anh-gia-dinh-047.JPG chup-anh-gia-dinh-048.JPG chup-anh-gia-dinh-049.JPG chup-anh-gia-dinh-050.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Laura 1 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ LAURA 1 TUỔI

chup-anh-gia-dinh-051.JPG chup-anh-gia-dinh-052.JPG chup-anh-gia-dinh-053.JPG chup-anh-gia-dinh-054.JPG chup-anh-gia-dinh-055.JPG

 

Mời bạn xem thêm album: Chụp hình cho bé Tomriu tròn 2 tuổi

CHỤP HÌNH CHO BÉ TOM 2 TUỔI

chup-anh-gia-dinh-056.JPG chup-anh-gia-dinh-057.JPG

Cảm nhận của mẹ Đậu Đũa sau khi chụp ảnh gia đình với Bold Studio

chup-anh-gia-dinh-058.jpg

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *