CHỤP HÌNH CHO BÉ KIWI Ở ĐÀ LẠT

Đã rất nhiều lần ekip Bold Studio đi chụp hình cho bé ở xa thành phố, tuy nhiên địa điểm chụp hình cho bé lần này là một nơi mà mọi người đều mong đợi, đó là thành phố Đà Lạt. Chúng tôi đến thành phố đầy hoa này để chụp hình cho bé Kiwi, … Đọc tiếp CHỤP HÌNH CHO BÉ KIWI Ở ĐÀ LẠT